31 sierpnia 2020

Komunikacja transformująca – edycja zamknięta dla Praktyków i Mistrzów NLP – kurs certyfikacyjny

Trening Komunikacji Transformującej – Transforming Communication™ Richarda Bolstada

„Transforming Communication oznacza „komunikację przekształcającą”, ale także „komunikację, która przekształca”. Chodzi o to, że sposób, w jaki mówimy, wpływa nie tylko na nas, na to, co mówimy, ale także na rzeczywistość. Ta metoda opiera się m.in. na założeniu, że każdy z nas może wygrać, jeżeli chcemy pokojowo rozwiązać jakiś konflikt..”

dr Richard Bolstad
Twórca metody Transforming Communication™

Transformująca Komunikacja/TK (ang. Transforming Communication/TC) to unikalny sposób wzmocnienia Twoich umiejętności komunikowania się z innymi – szczególnie w sytuacjach trudnych rozmów, różnicy zdań, konfliktów. 

 • Komunikacja Transformująca pozwoli Ci rozwinąć nowy i efektywny sposób prowadzenia rozmów – szczególnie w sytuacjach współzależności (np. z partnerem/ką, z małżonką/kiem, dzieckiem, teściami czy współpracownikami, wspólnikami oraz klientami w tym tzw. ‚trudnymi”) jakich doświadczamy w relacjach w życiu osobistym i zawodowym.
 • Uczy aktywnego słuchania w empatyczny sposób pozwalający dbać o swoją perspektywę i jednocześnie rozpoznawać zróżnicowane potrzeby obu stron.
 • Jednak komunikacja transformująca to coś więcej niż aktywne empatyczne słuchanie – to zestaw różnych narzędzi pomagania w zależności od tego, komu i jakie wsparcie jest potrzebne, aby udrożnić rozumienie się. Pozwala to Tobie na szanujące ciebie oraz drugą stronę działanie tworzące konstruktywne wyjście z nawet bardzo dużych konfliktów i nie porozumień. Ta umiejętność szybkiego rozpoznania potrzeb Twojego rozmówcy połączona ze skutecznymi narzędziami pomocy i wsparcia w procesie komunikowania się pozwala budować porozumienie nawet tam, gdzie wydaje się to nie możliwe.

Kurs Transformującej Komunikacji (Transforming Communication™) uczy metody komunikacji opracowanej przez Richarda Bolstada z Nowej Zelandii – który jest mediatorem, konsultantem, trenerem coachów.

Kurs wykorzystuje m.in. badania:

 • Johna Gottmana, (odkrył 7 czynników, na podstawie których określał które małżeństwa się rozwiodą z ponad 84% skutecznością po obserwacji 15 minut rozmowy);
 • Thomasa Gordona, (twórca metod rozwiązywania konfliktów, szczególnie w rodzinie i w komunikacji z dziećmi m.in. „Wychowanie bez porażek”; opracował metodę szybkiego rozpoznawania i klasyfikowania konfliktów, co pozwala dobierać różne sposoby ich rozwiązywania);
 • Non-Violent Communication (metoda komunikowania się stworzona przez Marshalla Rosenberga zapobiegająca występowaniu przemocy w dialogu);
 • NLP modele komunikacji i budowania rozumienia;
 • najnowszych badaniach z dziedziny komunikacji i neurologii.

Kurs zawiera oraz uwzględnia:

 • Modele/techniki/rozwiązania stosowane w praktyce przez Richarda Bolstada m. in. na terenach dotkniętych konfliktami zbrojnymi jak Czeczenia, Bośnia i Hercegowina, Egipt, ale także w sytuacjach kryzysów w krajach rozwiniętych, jak Japonia i Finlandia.
 • Kurs został dostosowany do polskiego kontekstu kulturowego oraz jest prowadzony przez doświadczonego mediatora i certyfikowanego trenera Transforming CommunicationTM certyfikowanego przez twórcę metody, który posiada ponad 15 lat doświadczenia pracy trenerskiej, coachingowej, negocjacyjnej i mediacyjnej. 
 • Otrzymujesz międzynarodowy certyfikat (polski/angielski) – potwierdzający Twoje kwalifikacje i umiejętności w obszarze rozwiązywania konfliktów – mediacje i negocjacje.
Trenerzy NLP odbierający nagrodę za szkolenie menedżerów i trenerów

Jakie korzyści będziesz posiadać stosując Komunikację Transformującą :

#1 – Po pierwsze
UMIEJĘTNOŚCI JESZCZE LEPSZEJ WSPÓŁPRACY
– szybkie budowanie porozumienia i zaufania, nawet już na pierwszym spotkaniu i przy różnicy zdań;
– skutecznego określania celów swoich oraz drugiej strony i wspólnych;
– budowanie porozumienia z osobami o poglądach inne niż Twoje (nawet bardzo, z takimi z jakimi bardzo Ci trudno jest „się dogadać”);
– wiedzieć jak reagować w trudnych sytuacjach podczas rozmów, konfliktów, negocjacji;
– szybka i prosta świadomość wyboru, jakiej umiejętności komunikacyjnej użyć

#2 – Po drugie
WSPARCIE ROZMÓWCÓW BUDUJĄCE ZROZUMIENIE
– zapobieganie 12 toksycznym zachowaniom, które przeszkadzają a nawet zamykają komunikację i porozumienie
– empatyczne słuchanie z poziomu serca i umysłu
– budowanie większego zaangażowania i efektywności
– pomaganie przez umiejętne prowadzenie rozmowy
– wspieranie samodzielności partnerów i podwładnych

#3 – Po trzecie
DBANIE O SWOJE GRANICE – ASERTYWNOŚĆ
– szanujemy się, choć się nie zgadzamy
– utrzymywanie dobrych relacji, również w trudnych sytuacjach
– lepsza współpraca i osiąganie porozumienia mimo różnic zdania
– skuteczniejsze dbanie o własne sprawy, bez zniechęcania drugiej strony
– asertywność w miejsce reakcji agresji i/lub uległości
– eleganckie komunikowanie własnych potrzeb

#4 – Po czwarte
DOBRE RADZENIE SOBIE W SYTUACJACH KONFLIKTOWYCH
– poczucie swobody podczas prowadzenia trudnych rozmów
– zamienianie konfliktów w poprawne a nawet dobre relacje
– łatwe i szybsze rozpoznawanie rodzajów konfliktów oraz odpowiednie reagowanie na nie
– win – win, czyli negocjowanie tak, by obie strony wyszły ‚z tarczą’ a nie ‚na tarczy’
– rozwiązywanie „nierozwiązywalnych” konfliktów!

Czy to możliwe? Masz wątpliwość – zadzwoń i spytaj się już teraz trenera prowdzącego czy to możliwe Łukasz: 503 764 364

Dla kogo jest ten trening:

 • TY W ORGANIZACJI
  • menedżer, właściciel, kierownik, prezes – czyli jesteś osobą zarządzającą organizacją lub jej częścią – na co dzień masz do czynienia z różnymi konfliktami, różnymi punktami widzenia a efektywność pracy Twoja i twoich zespołów zależy od jakości komunikacji którą kształtujesz
 • TY w roli RODZICA:
  • rodzic wychowujący dzieci młodsze lub starsze – każde z nich w dzisiejszych czasach, gdy dostęp do informacji i potrzeba niezależności stają się coraz większe tak jak wymagania – umiejętność budowania porozumienia z młodymi umysłami tak często odmiennymi w doświadczenia od ‚naszych’ jest kluczowa dla jakości życia rodziny, twojego i ich samopoczucia
 • TY w BLISKIEJ RELACJI
  • małżonkowie, partnerzy ale też tzw. „czasowo single” – jeśli w relacjach mierzysz się z nieporozumieniami i chcesz poprawić jakość waszych relacji, pogłębić rozumienie się, zamieniać konflikty na to co tworzy zdrowsze relacje oraz unikać mechanizmów które oddalają a nawet ‚niszczą’ relacje to zdecydowanie warto nauczyć się tuch

Jakie korzyści odniesiesz Ty, Twoi bliscy, Twoja organizacja i zespół

 • TY W ORGANIZACJI:
 • nauczysz się szybko rozpoznawać rodzaje blokad komunikacji w relacjach ze współpracownikami, w zespołach;
 • udzielać informacji zwrotnej w sposób, który zamiast irytować buduje zrozumienie
 • TY w roli RODZICA:
 • budować porozumienie z dziećmi w sytuacjach różnic wartości oraz priorytetów;
 • uczyć asertywnej postawy i komunikacji z innymi
 • TY w BLISKIEJ RELACJI
 • skutecznie komunikować się z partnerem przy różnicy zdań
 • zapobiegać ‚błędnej spirali komunikacji obwiniającej’

Po treningu treningu Komunikacji Transformującej

Jeśli pracujesz z pojedynczymi osobami, organizacjami, czy całymi społecznościami, te cztery dni ćwiczeń dadzą ci sprawdzony zestaw nowych narzędzi wspierania w ludziach odporności i regeneracji w obliczu zwykłych zmian i w sytuacjach kryzysowych

Po 4 dniowym treningu Komunikacji Transformującej będziesz umieć:

 • Od razu zareagować na pojawiające się wyzwania i kryzysy
 • Rozpoznawać 4 główne wzorce komunikacji odpowiedzialne za rozpadanie się związków i relacji (metoda pozwalająca określać trwałość relacji z dokładnością do 96%)
 • Wykorzystywać zasady Dobrze Sformułowanych Celów oraz percepcji linii czasu na skuteczną komunikację, która pomaga w angażującym ustalaniu i delegowaniu zadań, partnerskim wypracowywania wspólnego planu działań; wykorzystywać i budować dostęp do zasobów (kotwiczenie) w sposób wzmacniający zmiany
 • używać sprawdzony model rozpoznawania typów problemów – KTO MA PROBLEM? oraz dobierania zestawu narzędzi do rozwiązywania do każdego typu
 • rozpoznawanie 12 blokad w komunikacji
 • wykorzystania pytań otwartych do poprawy jakości porozumienia
 • komunikacji empatycznej / słuchania odzwierciedlającego, czyli umiejętności łączenia parafrazy i empatycznego współodczuwania
 • zapobiegania emocjonalnym reakcjom na asertywną komunikację „ja,…”
 • przechodzenie od ‚komunikatu ja’ do uspokajania poziomu emocji w rozmowie i budowania płaszczyzny porozumienia
 • rozpoznawanie konfliktów potrzeb lub wartości, wraz z metodami ich rozwiązywania
 • budowanie ramy współpracy/partnerstwa (szczególnie istotne w relacjach z młodzieżą, w sytuacjach konfliktu, w mediacjach, w angażowaniu zatomizowanych zespołów)
 • wiedzieć kiedy użyć komunikacji z pozycji Siły/Władzy
 • oczywiście wykorzystać swoją wiedzę i umiejętności z obszaru Praktyka/Mistrza NLP do sprawniejszego korzystania z powyższych metod.

Jest to warsztat, gdzie zdobędziesz solidną wiedzę, praktyczne ćwiczenia, optymalne narzędzia do przebudowania sposobu myślenia i działania ludzi w sytuacjach kryzysowych.

Kiedy?

17-18 oraz 24-25 kwietnia 2021
w godzinach 10-18 (sobota) oraz 9-17 (niedziela)
W przypadku obostrzeń związanych z koronawirusem propozycja obejmuje 4 dni szkolenia online + 2 dni realnych warsztatów integrujących materiał w pierwszym możliwym terminie (pewnie do końca września 2021).

Gdzie?

Warszawa, Sienna 67 (mała grupa)
Milanówek, Willa Bańczewianka, ul. Zaciczna 10 lub Warszawa, al. Jerozolimskie 155 (duża grupa, cała willa do naszej pracy)
ONLINE – ZOOM w przypadku lockdown’u i restrykcji

Jak?

Zajęcia odbywają się w formule stacjonarnej, lub online na platformie ZOOM (w przypadku wprowadzenia obostrzeń i wymogów sanitarnych).
W przypadku wersji online dodatkowe 2 dni realnego warsztatu integracji w pierwszym możliwym terminie w ramach tej samej ceny.

Prowadzący:

Łukasz DąbrówkaIANLP Fellow Member Trainer, certyfikowany trener Transforming Communication – Komunikacji Transformującej oraz Resiliencetm, członek Izby Coachingu, certyfikowany: facylitator APMG i mediator, negocjator.
Przemek Turkowski – psycholog, IANLP Fellow Member Trainer, certyfikowany psychoterapeuta i coach.

Inwestycja:

Cena podstawowa: za 4 dni warsztaty na sali (lub 4 dni online + 2 dni warsztatów na sali) – 2750 PLN
EARYL BIRD płatność 2350 PLN do 31.03.2021.
Oferta specjalna do osób które ukończyły kurs Praktyk / Mistrz kontakt z Nami.

Płatności za kurs certyfikacyjny Komunikacja Transformująca należy dokonać na konto Fundacji Dlaczego w tytule przelewu wpisując ”Wpłata na statutowe działania edukacyjne – kurs TC”.
Numer konta: Santander BANK 77 1090 1854 0000 0001 1787 0628.

Co otrzymujesz w cenie:

 • Materiały elektroniczne lub drukowane (85 stron)
 • Konsultacje po zajęciach 1h
 • Serwis kawowy z owocami i warzywami
 • Międzynarodowy certyfikat Transformująca Komunikacja
 • Prawo do przystąpienia do kursu trenera Komunikacji Transformującej

Masz pytanie?

Chętnie odpowiem na pytania lub sprawdzimy, jakie korzyści możesz odnieść z kursu.

Łukasz Dąbrówka

+48 503 764 364


lukasz @ betterflow.pl

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies). Ta informacja została Ci dostarczona i jeśli chcesz, aby uległa samodestrukcji to naciśnij 'OK'. Na szczęście Ty i Twoje urządzenie jesteście całkowicie bezpieczni.
Ok