31 sierpnia 2020

Komunikacja transformująca – kurs certyfikacyjny

Trening Komunikacji Transformującej – Transforming Communication™ Richarda Bolstada

„Transforming Communication oznacza „komunikację przekształcającą”, ale także „komunikację, która przekształca”. Chodzi o to, że sposób, w jaki mówimy, wpływa nie tylko na nas, na to, co mówimy, ale także na rzeczywistość. Ta metoda opiera się m.in. na założeniu, że każdy z nas może wygrać, jeżeli chcemy pokojowo rozwiązać jakiś konflikt..”

dr Richard Bolstad
Twórca metody Transforming Communication™

Transformująca Komunikacja/TK (ang. Transforming Communication/TC) to unikalny sposób wzmocnienia Twoich umiejętności komunikowania się z innymi – szczególnie w sytuacjach trudnych rozmów, różnicy zdań, konfliktów. 

 • Komunikacja Transformująca pozwoli Ci rozwinąć nowy i efektywny sposób prowadzenia rozmów – szczególnie w sytuacjach współzależności (np. z partnerem/ką, z małżonką/kiem, dzieckiem, teściami czy współpracownikami, wspólnikami oraz klientami w tym tzw. ‚trudnymi”) jakich doświadczamy w relacjach w życiu osobistym i zawodowym.
 • Uczy aktywnego słuchania w empatyczny sposób pozwalający dbać o swoją perspektywę i jednocześnie rozpoznawać zróżnicowane potrzeby obu stron.
 • Pozwala rozwinąć i udoskonalić umiejętności komunikacyjne jakie posiadasz ze swojej praktyki i szkoleń – dzięki czemu od razu wiesz jaki rodzaj trudności lub blokady pojawia się podczas rozmowy a poznane na kursie i przećwiczone umiejętności pozwalają Ci poprowadzić rozmowę w stronę rozwiązania.
 • Jednak komunikacja transformująca to coś więcej niż aktywne empatyczne słuchanie – to zestaw różnych narzędzi pomagania w zależności od tego, komu i jakie wsparcie jest potrzebne, aby udrożnić rozumienie się. Pozwala to Tobie na szanujące ciebie oraz drugą stronę działanie tworzące konstruktywne wyjście z nawet bardzo dużych konfliktów i nie porozumień. Ta umiejętność szybkiego rozpoznania potrzeb Twojego rozmówcy połączona ze skutecznymi narzędziami pomocy i wsparcia w procesie komunikowania się pozwala budować porozumienie nawet tam, gdzie wydaje się to nie możliwe.

Kurs Transformującej Komunikacji (Transforming Communication™) uczy metody komunikacji opracowanej przez Richarda Bolstada z Nowej Zelandii – który jest mediatorem, konsultantem, trenerem coachów. Metoda integruje wiele modeli i podejść – tworząc bardzo skuteczny i możliwy do praktycznego wdrożenia podczas 4 dni warsztatu zestaw umiejętności (technik).

Kurs wykorzystuje m.in. badania:

 • Johna Gottmana, (odkrył 7 czynników, na podstawie których określał które małżeństwa się rozwiodą z ponad 84% skutecznością po obserwacji 15 minut rozmowy);
 • Thomasa Gordona, (twórca metod rozwiązywania konfliktów, szczególnie w rodzinie i w komunikacji z dziećmi m.in. „Wychowanie bez porażek”; opracował metodę szybkiego rozpoznawania i klasyfikowania konfliktów, co pozwala dobierać różne sposoby ich rozwiązywania);
 • Non-Violent Communication (metoda komunikowania się stworzona przez Marshalla Rosenberga zapobiegająca występowaniu przemocy w dialogu);
 • NLP modele komunikacji i budowania rozumienia;
 • najnowszych badaniach z dziedziny komunikacji i neurologii.

Kurs zawiera oraz uwzględnia:

 • Modele/techniki/rozwiązania stosowane w praktyce przez Richarda Bolstada m. in. na terenach dotkniętych konfliktami zbrojnymi jak Czeczenia, Bośnia i Hercegowina, Egipt, ale także w sytuacjach kryzysów w krajach rozwiniętych, jak Japonia i Finlandia.
 • Kurs został dostosowany do polskiego kontekstu kulturowego oraz jest prowadzony przez doświadczonego mediatora i certyfikowanego trenera Transforming CommunicationTM certyfikowanego przez twórcę metody, który posiada 20 lat doświadczenia pracy trenerskiej, coachingowej, negocjacyjnej i mediacyjnej – Łukasza Dąbrówkę.
 • Otrzymujesz międzynarodowy certyfikat (polski/angielski) – potwierdzający Twoje kwalifikacje i umiejętności w obszarze rozwiązywania konfliktów – mediacje i negocjacje.
Trenerzy NLP odbierający nagrodę za szkolenie menedżerów i trenerów

Jakie korzyści będziesz posiadać stosując Komunikację Transformującą :

#1 – Po pierwsze
UMIEJĘTNOŚCI JESZCZE LEPSZEJ WSPÓŁPRACY
– szybkie budowanie porozumienia i zaufania, nawet już na pierwszym spotkaniu i przy różnicy zdań;
– skutecznego określania celów swoich oraz drugiej strony i wspólnych;
– budowanie porozumienia z osobami o poglądach inne niż Twoje (nawet bardzo, z takimi z jakimi bardzo Ci trudno jest „się dogadać”);
– wiedzieć jak reagować w trudnych sytuacjach podczas rozmów, konfliktów, negocjacji;
– szybka i prosta świadomość wyboru, jakiej umiejętności komunikacyjnej użyć

#2 – Po drugie
WSPARCIE ROZMÓWCÓW BUDUJĄCE ZROZUMIENIE
– zapobieganie 12 toksycznym zachowaniom, które przeszkadzają a nawet zamykają komunikację i porozumienie
– empatyczne słuchanie z poziomu serca i umysłu
– budowanie większego zaangażowania i efektywności
– pomaganie przez umiejętne prowadzenie rozmowy
– wspieranie samodzielności partnerów i podwładnych

#3 – Po trzecie
DBANIE O SWOJE GRANICE – ASERTYWNOŚĆ
– szanujemy się, choć się nie zgadzamy
– utrzymywanie dobrych relacji, również w trudnych sytuacjach
– lepsza współpraca i osiąganie porozumienia mimo różnic zdania
– skuteczniejsze dbanie o własne sprawy, bez zniechęcania drugiej strony
– asertywność w miejsce reakcji agresji i/lub uległości
– eleganckie komunikowanie własnych potrzeb

#4 – Po czwarte
DOBRE RADZENIE SOBIE W SYTUACJACH KONFLIKTOWYCH
– poczucie swobody podczas prowadzenia trudnych rozmów
– zamienianie konfliktów w poprawne a nawet dobre relacje
– łatwe i szybsze rozpoznawanie rodzajów konfliktów oraz odpowiednie reagowanie na nie
– win – win, czyli negocjowanie tak, by obie strony wyszły ‚z tarczą’ a nie ‚na tarczy’
– rozwiązywanie „nierozwiązywalnych” konfliktów!

Czy to możliwe? Masz wątpliwość – zadzwoń i spytaj się już teraz trenera prowdzącego czy to możliwe Łukasz: 506 136 768

Dla kogo jest ten trening:

 • TY W ORGANIZACJI
  • menedżer, właściciel, kierownik, prezes – czyli jesteś osobą zarządzającą organizacją lub jej częścią – na co dzień masz do czynienia z różnymi konfliktami, różnymi punktami widzenia a efektywność pracy Twoja i twoich zespołów zależy od jakości komunikacji którą kształtujesz
 • TY w roli RODZICA:
  • rodzic wychowujący dzieci młodsze lub starsze – każde z nich w dzisiejszych czasach, gdy dostęp do informacji i potrzeba niezależności stają się coraz większe tak jak wymagania – umiejętność budowania porozumienia z młodymi umysłami tak często odmiennymi w doświadczenia od ‚naszych’ jest kluczowa dla jakości życia rodziny, twojego i ich samopoczucia
 • TY w BLISKIEJ RELACJI
  • małżonkowie, partnerzy ale też tzw. „czasowo single” – jeśli w relacjach mierzysz się z nieporozumieniami i chcesz poprawić jakość waszych relacji, pogłębić rozumienie się, zamieniać konflikty na to co tworzy zdrowsze relacje oraz unikać mechanizmów które oddalają a nawet ‚niszczą’ relacje to zdecydowanie warto nauczyć się tuch

Jakie korzyści odniesiesz Ty, Twoi bliscy, Twoja organizacja i zespół

 • TY W ORGANIZACJI:
 • nauczysz się szybko rozpoznawać rodzaje blokad komunikacji w relacjach ze współpracownikami, w zespołach;
 • udzielać informacji zwrotnej w sposób, który zamiast irytować buduje zrozumienie
 • TY w roli RODZICA:
 • budować porozumienie z dziećmi w sytuacjach różnic wartości oraz priorytetów;
 • uczyć asertywnej postawy i komunikacji z innymi
 • TY w BLISKIEJ RELACJI
 • skutecznie komunikować się z partnerem przy różnicy zdań
 • zapobiegać ‚błędnej spirali komunikacji obwiniającej’

Po treningu treningu Komunikacji Transformującej

Jeśli pracujesz z pojedynczymi osobami, organizacjami, czy całymi społecznościami, te cztery dni ćwiczeń dadzą ci sprawdzony zestaw nowych narzędzi wspierania w ludziach odporności i regeneracji w obliczu zwykłych zmian i w sytuacjach kryzysowych

Po 4 dniowym treningu Komunikacji Transformującej będziesz umieć:

 • Od razu zareagować na pojawiające się wyzwania i kryzysy
 • Rozpoznawać 4 główne wzorce komunikacji odpowiedzialne za rozpadanie się związków i relacji (metoda pozwalająca określać trwałość relacji z dokładnością do 96%)
 • Wykorzystywać zasady Dobrze Sformułowanych Celów oraz percepcji linii czasu na skuteczną komunikację, która pomaga w angażującym ustalaniu i delegowaniu zadań, partnerskim wypracowywania wspólnego planu działań; wykorzystywać i budować dostęp do zasobów (kotwiczenie) w sposób wzmacniający zmiany
 • używać sprawdzony model rozpoznawania typów problemów – KTO MA PROBLEM? oraz dobierania zestawu narzędzi do rozwiązywania do każdego typu
 • rozpoznawanie 12 blokad w komunikacji
 • wykorzystania pytań otwartych do poprawy jakości porozumienia
 • komunikacji empatycznej / słuchania odzwierciedlającego, czyli umiejętności łączenia parafrazy i empatycznego współodczuwania
 • zapobiegania emocjonalnym reakcjom na asertywną komunikację „ja,…”
 • przechodzenie od ‚komunikatu ja’ do uspokajania poziomu emocji w rozmowie i budowania płaszczyzny porozumienia
 • rozpoznawanie konfliktów potrzeb lub wartości, wraz z metodami ich rozwiązywania
 • budowanie ramy współpracy/partnerstwa (szczególnie istotne w relacjach z młodzieżą, w sytuacjach konfliktu, w mediacjach, w angażowaniu zatomizowanych zespołów)
 • wiedzieć kiedy użyć komunikacji z pozycji Siły/Władzy
 • oczywiście wykorzystać swoją wiedzę i umiejętności z obszaru Praktyka/Mistrza NLP do sprawniejszego korzystania z powyższych metod.

Jest to warsztat, gdzie zdobędziesz solidną wiedzę, praktyczne ćwiczenia, optymalne narzędzia do przebudowania sposobu myślenia i działania ludzi w sytuacjach kryzysowych.

Kiedy?

11-12 maja oraz 8-9 czerwca 2024
w godzinach 10-18 (sobota) oraz 9-17 (niedziela)

Gdzie?

Warszawa, Sienna 67 m.4

Jak?

Zajęcia odbywają się w formule stacjonarnej.

Prowadzący:

Łukasz DąbrówkaIANLP Fellow Member Trainer, certyfikowany trener Transforming Communication – Komunikacji Transformującej oraz Resiliencetm, członek Izby Coachingu, certyfikowany: facylitator APMG i mediator, negocjator.
Przemek Turkowski – psycholog, IANLP Fellow Member Trainer, certyfikowany psychoterapeuta i coach.

Inwestycja:

Cena podstawowa: za 4 dni warsztaty na sali – 3900 PLN
EARYL BIRD płatność 3100 PLN do 30.04.2024.
Oferta specjalna do osób które ukończyły kurs Praktyk / Mistrz kontakt z Nami.

Płatności za kurs certyfikacyjny Komunikacja Transformująca należy dokonać na konto Fundacji Dlaczego w tytule przelewu wpisując ”Wpłata na statutowe działania edukacyjne – kurs TC”.
Numer konta: Santander BANK 77 1090 1854 0000 0001 1787 0628.

Co otrzymujesz w cenie:

 • Materiały elektroniczne lub drukowane (85 stron)
 • Konsultacje po zajęciach 1h
 • Serwis kawowy z owocami i warzywami
 • Międzynarodowy certyfikat Transformująca Komunikacja
 • Prawo do przystąpienia do kursu trenera Komunikacji Transformującej

Masz pytanie?

Chętnie odpowiem na pytania lub sprawdzimy, jakie korzyści możesz odnieść z kursu.

Łukasz Dąbrówka

+48 506 136 768


lukasz @ betterflow.pl

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies). Ta informacja została Ci dostarczona i jeśli chcesz, aby uległa samodestrukcji to naciśnij 'OK'. Na szczęście Ty i Twoje urządzenie jesteście całkowicie bezpieczni.
Ok